Feedback loops will radically change your improvement cycle

Do you recognise the struggle of transforming your organisation? Where to start and what the aspects are that really make sense if you want to transform it into a high performing organisation? In this series of posts I want to address 5 principles that must be part of your organisational foundation and way of thinking. These are 5 crucial principles I’ve learned in the past few years from organisations that feel the urge to transform and are willing to make some sacrifices.

5 Crucial Principles that create the foundation of your high performing organisation:

  1. Flow in different forms is crucial to speed up your delivery
  2. Feedback loops will radically change your improvement cycle
  3. Strongly focus on the improvement of secondary processes
  4. Autonomy of teams cannot be given, it must be created
  5. The simplification of your products and processes will lead to faster value

Every post in this series will address concrete examples to find the principle in your organisation, an explanation why this principle matters during a transformation and finally, some practical suggestions to start today.

Feedback loops will radically change your improvement cycle

While we were young kids we learned to give feedback instead of having a fight if we disagreed. We’re grown up and it seems the older we get, the more we forget to apply this crucial principle in our work. We do not so often give feedback to each other or expect feedback from the systems around us.

This is strange because feedback between young kids will teach them to adjust their behaviour and improve in the system they are living.

In our environment outside our work there are many feedback loops built in. They have shaped our behaviour and the things we do. We have learned that a red light means we must stop. We have learned that if we see fire we know the candle or the gas cooker is too hot to grab. We see when our kids are ill or when our partner is angry. Feedback is all around us.

Some concrete examples

discoverSo, let’s go back to work. You are working somewhere in IT, in the business or in a company who already united both. What are the typical feedback patterns you should recognise? What is feedback in a large organisation? And what to do with this?

Feedback loops from your IT systems to your (DevOps) teams

This is an easy one, however, not used by many teams. Monitoring of your IT systems to receive useful information and insights in the behaviour of your system. Most of the time, teams have low level monitoring in place. Memory, CPU and disk space are carefully monitored. This is great because these insights can already help avoid the first wave of incidents which are fatuous.

To radically change your improvement cycle and stability of your systems you must go one step further. Measure the functional usage of an application. Can you monitor during the day and predict if the nightly batch will run successfully? Can you predict the number of users during the day, week or month and scale your systems accordingly? By understanding the impact of the users on the system you can design, develop and improve your systems based on what is really happening.

Feedback loops in the teams

This is probably the most obvious improvement cycle. However, this is hard to implement. Team who take themselves very seriously and want to improve take feedback amongst each other seriously. Stable teams and the confidence to say things out loud are crucial. A retrospective can be a useful instrument to have very frequent organised moments of feedback.

In their daily work, teams can give feedback to each other. When they are reviewing code, have a standup or simply discussing a new strategy. If trust is in place, feedback can flow and a conflict for the better is of great value. Continue reading

Agile Coach Labs: hoe oefenen met retrospectives op de vloer voor een andere dynamiek zorgt + downloads

Hoe is het mogelijk dat je na een drukke dag je toch nog een avond vol energie kunt hebben? Dat kan als de randvoorwaarden maar goed zijn. En dat was het deze Coach Labs opnieuw. Hoe kan het ook anders met 34 deelnemers die graag iets willen leren, twee totaal nieuwe oefeningen buiten je comfort zone, een perfecte organisatie door Wemanity en een mooie locatie met eten en drinken bij ING.

logo_coach_labsMet deze vier ingrediënten heb je de basis te pakken voor een geslaagde avond. En voor mij was het opnieuw een geslaagde avond. Hoewel ik de oefeningen al kende vallen er zoveel dingen op, worden er scherpe vragen gesteld en omdat je met veel ervaren coaches bij elkaar bent ga je wel twee spades dieper. De ervaringen zijn niet te vangen in een dure training, conferentie of webcast. En daarom speciaal dankjewel aan Maarten Tomassen die dit voor de 8e keer heeft georganiseerd.

Wat er gebeurt met een vloeroefening

Hoe vaak doe je een veilige retrospective allemaal weggekropen aan een andere kant van de tafel? Of met post-its waarbij gevoel en emotie in 3 of 4 woorden gevangen moet worden? Dit kan teams enorm vooruit helpen in de verbetering van hun proces en de basis samenwerking. Maar wat als je als team door wilt stoten? Wat als je wilt groeien naar diepere volwassenheid?

Een retrospective op de vloer waarbij je dingen gaat zien, voelen en ervaren omdat je veel te dicht bij elkaar staat kan dan best lastig zijn. En juist dit hebben we geoefend tijdens deze coach lab. Op basis van de transitie fasen van systemisch transitie management hebben we geoefend met wie waar staat, wat je ziet, en vooral wat je hoort als je in gesprek gaat. Sommige blijven achter in de transitie omdat ze simpelweg de urgentie niet voelen. Andere stuiteren vooruit op weg naar fase creatie.

Zomaar wat inzichten:

  • Een vloeroefening maakt (soms pijnlijk) zichtbaar wat we altijd al dachten maar niet durven te zeggen
  • Door mensen soms op een andere fysiek op een andere positie te zetten en ze van daaruit te laten kijken kan er al veel veranderen
  • Het is soms nuttig dat die scheiding van te tafel even tussen ons uit is, we komen dan fysiek dichter bij elkaar.

oefening

Observeren en luisteren is soms van meer waarde dan nuttige adviezen

Continue reading